HFT สนับสนุนยางรถจักรยานยนต์ให้แก่สถานีตำรวจภูธรบางปู #2024


April 29, 2024 | Type: csr


บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณทวีชัย เจริญชัยศิริกุล ผู้จัดการ และ คุณสุพจน์ สง่าดี หัวหน้าแผนกบริหาร เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการส่งมอบยางรถจักรยานยนต์ DURO และ QUICK รุ่น HF918 , GR603 และ GR390 ทั้งล้อหน้าและล้อหลังรวมจำนวน 68 เส้น

โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปใช้ในส่วนงานราชการสำหรับงานการตรวจการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนต่อไป