ผู้ลงทุน

ข้อมูลหลักทรัพย์

กราฟภาพรวมตลาด

ราคาหลักทรัพย์

ประกาศ

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

 

ณ. Bangpoo Golf & Sports 191 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เราดีใจมากที่จะได้พบกับคุณอีก ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันอีกครั้ง

เราตื่นเต้นและรอคอยเวลาดีๆ ที่จะเกิดขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้พบกัน

 

แบบ 56-1 ONE REPORT 2566 (คลิก)

งบการเงิน ณ. 31 ธันวาคม 2566 (คลิก)

งบการเงิน ไตรมาตร 1 / 2567 (คลิก)

-----------------------------------------------------------------------

แบบ 56-1 ONE REPORT 2565 (คลิก) / รายงานประจำปี 2565 (คลิก)

หากประสบปัญหาไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลใดๆ สามารถดูข้อมูลได้ที่ (คลิก)

ดาวน์โหลด .... (Books A, B and C)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการส่งคำถามก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อ : athisit@duro.co.th

 

นโยบายและภาพรวมธุรกิจ

บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2530 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 658,434,300 บาท ทุนที่ชำระแล้ว 658,434,300 บาท บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายยางนอก ยางในสำหรับรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถขนส่งขนาดเล็ก ได้แก่ รถเข็น รถยก รถลาก รถกอล์ฟ และรถที่ใช้วิ่งไต่เขา-ชายหาด เป็นต้น บริษัทฯ มีความชำนาญในการผลิตยางนอก ยางในดังกล่าวมานานมากกว่า 30 ปี บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด (ต่อไปเรียกโดยย่อว่า HFR) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไต้หวันเป็นระยะเวลามากกว่า 27 ปีซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตยางนอก ยางในสำหรับรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงในประเทศไต้หวัน บริษัทฯได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีและเครือข่ายการตลาดจากบริษัทแม่เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า DURO Q-UICK และเครื่องหมายการค้า DUNLOP ซึ่งเป็นของบริษัท Sumitomo Rubber ประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทแม่ โดยผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 9001 : 2015 และ ISO 45001 : 2018 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้ภายในประเทศร้อยละ 30.76 และต่างประเทศร้อยละ 69.24 สำหรับตลาดภายในประเทศ บริษัทฯจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการผลิต (OEM) รถจักรยานยี่ห้อชั้นนำ ได้แก่ LA BICYCLE, TURBO BICYCLE เป็นต้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า DURO และรถจักรยานยนต์ได้แก่ HONDA, KAWASAKI รวมไปถึงยางอะไหล่แท้สำหรับจำหน่ายในศูนย์บริการรถจักรยานยนต์ดังกล่าว (Genuine Parts) ภายใต้เครื่องหมายการค้า DUNLOP และจำหน่ายยางรถกอล์ฟภายใต้เครื่องหมายการค้า DURO ให้กับผู้ประกอบการผลิตรถกอล์ฟ (OEM) เพื่อประกอบรถกอล์ฟของ YAMAHA รวมถึงบริษัทได้มีการจำหน่ายในตลาดทดแทน (Replacement Market) ภายใต้เครื่องหมายการค้า DUNLOP, DURO , QUICK และ PREMIUM HFT ผ่านตัวแทนของบริษัทฯ เช่น บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล ประเทศไทย จำกัด บริษัท เอส ซี ไอ จำกัด และบริษัท พี.วี. มอเตอร์ จำกัด สำหรับตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าให้กับเครือข่ายการตลาด ซึ่งจัดหาโดยบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (HFT) บริษัทฮั้วฟง รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด (HFR) และบริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ยูเอสเอ) จำกัด (HFA) ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนในกลุ่ม ทำให้บริษัทฯ สามารถจำหน่ายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ ของโลก ได้แก่ อเมริกา ยุโรป เอเชีย แอฟริกา ออสเตรเลีย และ ตะวันออกกลาง