กิจกรรม CSR บริษัทฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) ได้มอบเงินบริจาก และข้าวของอุปโภคบริโภคให้กับน้องๆ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

      บริษัทฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)
จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2530 ผลิตและจัดจำหน่าย ยางรถจักรยาน และยางรถจักรยานยนต์ ประเภทต่าง ๆ เช่น ยางรถจักรยานเสือภูเขา ยางล้อรถเข็น ยางรถไถ ยางรถกอล์ฟ รถ เอทีวี และยางล้อรถขนาดเล็กอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์จัดจำหน่าย ภายใต้แบรนด์ DURO,QUICK,DUNLOP,ECO TIRE บริษัทฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) ได้เปิดกิจการในประเทศไทยมาแล้วกว่า 33 ปี และได้ทำกิจกรรม CSR ทุกๆปีอย่างต่อเนื่อง โดยทางบริษัทจะจัดกิจกรรมในทุกๆปี ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ทางบริษัทจะมุ่งเน้นไปยังการช่วยเหลือเด็กยากไร้ เด็กด้อยโอกาสและบริจาคให้กับการช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน และปีนี้ทาง บริษัทฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) ได้มอบเงินบริจาก และข้าวของอุปโภคบริโภคให้กับน้องๆ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศ เป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเยาวชนผู้ด้อยโอกาสเพิ่มขึ้น ตลอดจนส่งเสริมคุณค่าชีวิตทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ คาดหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะน้องๆ ผู้ด้อยโอกาสและบริษัทฮั้วฟงรับเบอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน)จะขอดำเนินกิจกรรมดีๆแบบนี้ตลอดไปขอบคุณครับ

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Leave a comment