ติดต่อเรา

บริษัท ฮั้วฟงรับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด ( มหาชน )
เลขที่ 317 หมู่ 4 ซอย 6C นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : +66(0) 2709 6580
โทรสาร : +66(0) 2709 6589, +66(0) 2324 0481
Email : hwafong@duro.co.th

 

เลขที่ 865 /1 หมู่ 4 ซอย 11B นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : +66(0) 2324 0815, 17
โทรสาร : +66(0) 2324 0819

ฟอร์มติดต่อ