ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

โครงการร่วมบริจาคโลหิต โดยการนิคมอุตสาหกรรมบางปู ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการและโรงพยาบาลสมุทรปราการ รับบริจาคโลหิต รับบริจาคดวงตาเเละอวัยวะ ณ สถานตากอากาศบางปู ทุกๆ 3 เดือน โดยทางบริษัทได้เรียนเชิญพนักงานที่สนใจและมีสุขภาพร่างกายพร้อมเข้าร่วมบริจาคโลหิต