ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายยางนอก ยางในสำหรับรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถขนส่งขนาดเล็ก ได้แก่ รถเข็น รถยก รถลาก รถกอล์ฟ รถที่ใช้วิ่งไต่เขา – ชายหาด และรถจักรยาน เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบริษัทมุ่งเน้นถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นอันดับ 1 ทั้งในด้านสมรรถนะการเกาะถนนที่ดีเยี่ยม เข้าโค้งและบังคับทิศทางเป็นไปได้อย่างแม่นยำและง่ายดาย ทั้งบนผิวถนนที่มีความลื่น ถนนแห้ง หรือ ถนนเปียกด้วยเทคโนโลยีการออกแบบลายดอกยางที่เพิ่มสมรรถนะในการรีดน้ำเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยตลอดเส้นทาง อีกทั้งค้นคว้าสูตรยางใหม่ซึ่งปลอดสารก่อมะเร็ง ไม่ใช้วัตถุดิบในการผลิตยางที่มีสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbon ซึ่งเป็นสารเคมีที่มีความเป็นพิษเฉียบพลันต่ำ และถูกระบุว่าเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง บริษัทฯ จึงหันมาใช้วัตถุดิบในการผลิตยางแบบ PAHs Free ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับกฎระเบียบใหม่ของยางล้อแห่งสหภาพยุโรป