Menu

บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด ( มหาชน )

มุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางรถจักรยานในตลาดยุโรป ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งานจริง อีกทั้งให้ความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย เพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขันและลดต้นทุน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆ ในการทำงาน เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของพนักงาน นักลงทุน ลูกค้า หน่วยงานราชการและสังคมต่อไป 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทดสอบ2

ข่าวทดสอบ2

ข่าวทดสอบ ข่าวทดสอบ ข่าวทดสอบ ข่าวทดสอบ ข่าวทดสอบ ...
ข่าวทดสอบ

ข่าวทดสอบ

ข่าวทดสอบ ข่าวทดสอบ ข่าวทดสอบ ข่าวทดสอบ ข่าวทดสอบ ...
ProductP
NewMoto2